ประวัติจังหวัดนครสวรรค์

ประวัตจังหวัดนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์เดิมเรียกว่า”เมืองพระบาง”สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสยัมกรุงสุโขทัย เป็นราชธานีเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการทำศึกสงครามมาทุกสมัยต่อมาได้ 
้เปลียนชื่อเป็น  เมืองชอนตะวัน  เพราะตัวเมืองตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
เจ้าพระยาและหันหน้าเมืองไปทางทิศตะวันออกต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น   เมือง 
นครสวรรค์
  
แต่ชื่อเรียกที่รู้จักกันแพร่หลายมาตังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือปากน้ำ โพซึ่งที่มาของชื่อนี้อาจสันนิษฐานได้  2  ประการ  คือ  อาจเพี้ยนมาจากคำว่า
ปากน้ำโ่ผล่  เนื่องจากเป็นจุดรวมหรือปากน้ำที่แม่น้ำปิง  ยมและน่านโผล่มารวม
กันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออีกประการหนึ่งในอดีตเคยมีต้นโพธิ์ใหญ่ขึ้นอยู่ปากน้ำ
ชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า  ปากน้ำโพธิ์  นอกจากนี้ยังนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองสี่แคว
ซึ่งหมายถึงเมืองที่มีแม่น้ำ 4 สายไหลผ่านได้แก่  ปิง  ยม  น่าน วัง  ซึ่งรวมกันเป็น
แม่น้ำเจ้าพระยา

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นจุดที่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์กลายเป็นจัดกำเนิดของ แม่น้ำสายสำคัญที่ชื่อ เจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ ณ บริเวณริมเขื่อนใกล้ตลาดปากน้ำโพจะมองเห็นถึงความแตกต่าง ของสายน้ำทั้งสายได้อย่างชัดเจน โดยแม่น้ำ น่านจะมีสีแดงขุ่น แม่น้ำปิงจะมีสีเขียวคล้ำใสเมื่อรวมตัวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสีน้ำก็จะค่อยๆ ผสมกลมกลืนกลายเป็นสีเดียวกัน จากฝั่งตลาดปากน้ำโพจะสามารถมองเห็นแหลมยม รวมทั้งฝั่งตรงข้ามมีศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม เป็นอาคารทรงเก๋งจีนตั้งอยู่จากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือรับจ้าง ชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ทั้งสองฝั่ง อ่านต่อ

บึงบอระเพ็ด

เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อยู่ในท้องที่ 3 อำเภอ มีเนื้อที่ประมาณ 132,777 ไร่ 56 ตารางวา มีสัตว์และพันธุ์พืชน้ำอยู่มากมาย บึงบอระเพ็ด มีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายมานานว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีจระเข้ชุกชุม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประมาณว่ามีพันธุ์ปลาต่าง ๆ ประมาณ 148 ชนิด พันธุ์สัตว์ที่หายากได้แก่ นกเจ้าฟ้าหญิงศิรินธร ปลาเสือตอ ปัจจุบันจระเข้ในบึงเหลืออยู่น้อยมาก จะมีให้เห็นก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ซึ่งได้เพาะพันธุ์และเลื้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวชมเท่านั้น นอกจากนี้ในบริเวณบึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด บึงบอระเพ็ดแยกจากถนนสายเอเซียไปตามถนนสาย 225 (นครสวรรค์-ชุมแสง) ระยะทาง 8 กม. มีบริการเรือนำชมบึงบอระเพ็ด อ่านต่อ

 

สะพานเดชาติวงศ์

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดใช้เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๔๘๓ ต่อมาสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคู่ขนานกับสะพานเดชาติวงศ์ เดิมด้านตะวันออกได้เปิดการจราจรเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๑๔ และได้สร้างสะพานคู่ขนานด้านตะวันตกในเวลาต่อมา สะพานนี้ได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คุณงามความดีของหลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวงคนที่ ๔ อ่านต่อ

อุทยานสวรรค์

เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ติดถนนสายเอเซีย แต่เดิมเป็นหนองน้ำขนาดใหญ๋เนื้อที่ประมาณ ๓๑๔ ไร่ เรียกว่า หนองสมบุญ ต่อมาเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ปรับปรุงสภาพให้สวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน โดยสร้างถนนลาดยางขนาดกว้าง ๖ เมตร รอบ บริเวณหนองสมบูรณ์ ซึ่งมีความยาว ๓,๒๐๐ เมตร ตรงกลางหนองน้ำถมดินเป็นเกาะมีเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ มีเวทีน้ำพุ ห้องรับรอง สวนไม้ดอกไม้ประดับ มีพันธุ์ไม้หลาก หลายชนิดนับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม และร่มรื่นอยู่กลางเมืองนครสวรรค์ อ่านต่อ

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม

ตั้งอยู่เลขที่ 9 ต.แควใหญ่ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ เดินทางจากตัวเมืองนครสวรรค์ ไปตามถนนสายนครสวรรค์ – ชุมแสง (225) ระยะทางประมาณ 2.3 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กม. ตัวศาลตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยาผั่งแม่น้ำน่าน ภายในศาลประดิษฐานเทพปิ่นโถวกง เทพกวนอูและเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ปรากฎหลักฐานว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด แต่ที่ทราบคือ สร้างก่อนปี พ.ศ. 2413 อย่างแน่นอน ณ ที่นี้เป็นต้นกำเนิดของงานประเพณีแห่เจ้าฯ ที่เลื่องชื่อของชาวปากน้ำโพ อ่านต่อ

 

วนอุทยานเขาหลวง (ตำบลหนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์)

ตั้งอยู่ที่บ้านผาแดง ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์มีเนื้อที่ประมาณ 59,375 ไร่ ประกาศจัดตั้งวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหลวงในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัย
ธานี สภาพพื้นที่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนและสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ตั้งโดดเดี่ยวบนพื้นที่ราบมียอดเขาหลวงเป็นยอดสูงสุด สูง 722 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีทรัพยากรป่าไม้ ที่มีคุณค่า มีทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง รวมทั้งยังมีสมุนไพรที่มีค่าและหายากจำนวนมาก
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ ยอดเขาหลวงที่เหมาะแก่การชมวิว หน้าผา และถ้ำ ถ้ำที่น่าสนใจ ได้แก่ ถ้ำบ่อยา ถ้ำพระ และถ้ำธารทิพย์ วนอุทยานเขาหลวง นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศบนยอดเขาเย็นสบาย เหมาะแก่ชมธรรมชาติเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนครสวรรค์มากนัก
การเดินทาง
จากตัวเมืองนครสวรรค์ไปตามถนนพหลโยธินระยะทางประมาณ 17 กม. เลี้ยวซ้ายที่สามแยกหนองเบนเข้าสู่ถนนสาย 1072 (ไปทางอำเภอลาดยาว) ประมาณ 1 กม. เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 10 กม. เข้าสู่วนอุทยานเขาหลวง

ตลาดน้ำวัดบางประมุง

ตลาดน้ำแห่งเดียวของภาคเหนือ อยู่บริเวณวัดบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์โดยไปตามเส้นทางสายนครสวรรค์ – โกรกพระ (เส้นทางหมายเลข ๓๐๐๕) ประมาณ ๑๒ กม. เลี้ยวขวาตรงป้อมตำรวจเข้าไปอีก ๗ กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีพืชผัก ผลไม้ และอาหารพื้นเมืองจำหน่ายอย่างหลากหลาย โดยมีจุดเด่นในด้านความงดงามทางธรรมชาติของสายน้ำและเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สัมผัสบรรยากาศแบบไทย ๆ มีกลิ่นไอธรรมชาติและชนบทอันงดงาม รวมทั้งปลานานาชนิดนับแสนตัวบริเวณหน้าวัดที่รอนักท่องเที่ยวชมและให้อาหาร นอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนโบราณล่องเรือชมทัศนียภาพอันร่มรื่น สวยงามของฝั่งคลอง มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมากมาย

เขาหน่อ- เขาแก้ว

อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ – กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัยระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๐ กม. และจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ประมาณ ๑๘ กม. เขาหน่อเป็นหินปูนที่มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมีพระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำ บริเวณยอดเขามีทิวทัศน์ที่งดงาม ประดับประดาไปด้วยป่าลั่นทมที่มีอายุนับร้อยปี บริเวณเชิงเขามีฝูงลิงป่าเป็นจำนวนมาก คอยรับประทานอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน นอกจากนี้เวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาวนับล้าน ๆ ตัวที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ในภูเขาบินออกไปหากินดูเป็นสายยาวสีดำพริ้วไปมา บนท้องฟ้าสวยงามมาก อ่านต่อ

วนอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง (อ.ตาคลี)

อยู่บริเวณเขาชอนเดื่อ ตั้งอยู่ในท้องถิ่นบ้านชอนเดื่อ หมู่ ๑๕ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาคลีไปทางตากฟ้าประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยไปตามเส้นทางถนนพหลโยธินสาย ตาคลี – ตากฟ้า เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๕๕๐ เมตร เขาชอนเดื่อ เป็นเทือกเขาหินปูนเตี้ย ๆ ภายในถ้ำจำนวนมากมาย กว่า ๑๐๐ ถ้ำ เท่าที่สำรวจและได้ตั้งชื่อไว้แล้ว ก็มี ถ้ำมรกต ถ้ำวังไข่มุก ถ้ำประดับเพชร ถ้ำประกายเพชร ถ้ำเหล็กไหล ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ถ้ำเพชรคิงคอง ถ้ำพญานาค ถ้ำดาวดึงส์ ถ้ำวิมานลอย ถ้ำเจ้าพ่อเสือ ถ้ำฤาษี เป็นต้น ถ้ำแต่ละถ้ำจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป บ้างก็เป็นหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลก ๆ บ้างก็มีผนังถ้ำที่มีลักษณะเป็นกากเพชร เมื่อมีแสงกระทบจะเป็นประกายระยิบระยับ สวยงามมาก บางถ้ำสีสันสวยงาม เช่นสีแดง สีเขียว สีคราม ซึ่งสีเหล่านี้เกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ บางถ้ำต้องเดินขึ้นเขาและลัดเลาะไปตามป่าทึบ ได้รสชาติการท่องเที่ยวผจญภัยอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ บนเขาชอนเดื่อยังพบไม้มงคลที่หายากคือ โมกราชินี นับล้านต้น อ่านต่อ

พิพิธภัณฑ์จันเสน(อ.ตาคลี)

เริ่มก่อสร้างโดยพระครูนิสัยจริยคุณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อโอด” ได้มีดำริที่จะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางชุมชน ภายในจัดให้มีส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อใช้แสดงเรื่องราวของจันเสนในอดีตพร้อมกันไป
ด้วย พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ หรือหลวงพ่อเจริญ เจ้าอาวาสรูปต่อมาเป็นกำลังสำคัญที่สานต่องานพิพิธภัณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์ โดยงบประมาณในการก่อสร้างนั้นได้มาจากศรัทธาของประชาชนทั้งสินไม่ต้องใช้งบประมาณจาก
ภาครัฐ พิพิธภัณฑ์จันเสน เริ่มเปิดให้เข้าชมได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นต้นมาโดยในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์จันเสนอย่างเป็นทางการและทอดพระ-เนตรภายในพิพิธภัณฑ์อย่างทั่วถึง นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวชุมชนจันเสนอย่างยิ่ง การเข้าชมพิพิธภัณฑ์จันเสนจะมียุวมัคคุเทศก์บรรยายนำชมให้ความรู้ในระดับราก-หญ้า เดินทางโดยแยกถนนสายเอเซียเข้าอำเภอตาคลี(กม.๑๘๔)ประมาณ ๗ กม. แยกขวาไปตามถนนเลียบคลองชลประทานมุ่งสู่ อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี ประมาณ ๒๘ กม. ก่อนข้ามทางรถไฟเลี้ยวขวาเข้าบ้านจันเสน หรือลงรถไฟที่สถานีจันเสนโดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟจันเสน ๕๐๐ ม. อ่านต่อ

เขาพระเขาสูง (อ.หนองบัว)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปตามเส้นมางหมายเลข ๒๒๕ ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอประมาณ ๗ กิโลเมตร ตามถนนสายหนองบัว – เหมืองแร่ การคมนาคมสะดวกไปได้ทุกฤดูกาล เขาพระนี้เป็นหินแกรนิตสีชมพูทั้งภูเขา บนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเชียงแสนและรอยพระพูทธบาทที่ชาวบ้านนับถือมาก
มีสวนหินกว้างประมาณ ๕๐ ตารางวา มีถ้ำลึกประมาณ ๓๐ เมตร กว้าง ๒ เมตรเป็นที่อาศัยของ ค้างคาวจำนวนมาก มีจุดชมวิวอยุ่หลายจุด ซึ่งล้วนแต่มีทิวทัศน์ที่สวยงามยากที่จะลืมเลือน การขึ้นสู่หินก้อนบนสุดของเขาต้องปีนป่ายไปตามก้อนหินเทินขนาดใหญ่ ต้องผ่านซอกเล็ก ๆ กว้างประมาณ ๑ ฟุต เป็นรอยที่หินสองก้อนชนต่อกันแต่ไม่สนิท คนที่จะผ่านซอกหินนี้ได้ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วน ถ้ามีบุญตั้งจิตอธิษฐานก็สามารถรอดผ่านหินนี้ไปได้ทุกคน เป้นเรื่องน่าอัศจรรย์ เขาพระจึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยอย่างแท้จริง อ่านต่อ

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์หมายความว่า อำเภอแม่วงก์ก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่ง ที่ได้รับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ซึ่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์นั้น มีธรรมชาติ ที่สวยงาม มีป่าไม้ ภูเขา สัตว์ป่า มีน้ำตก สิ่งเหล่านี้ล้วนนี้เป็นความที่ธรรมชาติมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวอำเภอแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์มีพื้นที่ครอบครุม ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่จังหวัดตาก จนถึงกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๕๕๘,๗๕o ไร่ พื้นที่ทิศเหนือของ อุทยานฯ ติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน ทิศใต้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓o ป่าสวนใหญ่ของอุทยานฯ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบและป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและมีค่ามาก เช่น สัก ประดู่ มะค่า โมง ยางแดง เต็งรัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตวป่าที่หายาก เช่น ช้างป่ากระทิง เสือ กวาง เก้ง หมี แมวลายและนกต่างๆ มากกว่า ๓๐๕ ชนิด จาก ๕๓ วงศ์ซึ่งนกบางชนิดพบไม่กี่แห่งในประเทศไทย เช่น นกกะเต็นขาวดำใหญ่ นกเงือกคอแดง นกกางเขนดง นกโพระดกหัวเขียว นกพญาปากกว้างหางยาว เป็นต้น ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ เช่น แก่งผานางคอย ช่องเย็น ยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่กระสา แก่งเกาะใหญ่-แก่งลานนกยูง เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แก่งผานางคอย

แก่งผาคอยนาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นแก่งน้ำและแก่งหิน หประมาณ ๑,๔oo เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 400 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาดใหญ่ที่มีลำน้ำคลองขลุงไหลผ่าน จากบริเวณแก่งหินเดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึงน้ำตกผาคอยนาง เป็นน้ำตกเล็กๆ มี ๔ ชั้น และบริเวณใกล้น้ำตกสามารถกางเต็นท์พักแรมได้ด้วย จุดชมวิว จากที่ทำการอุทยานฯ ไปตามถนนคลองลาน-อุ้มผางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร จะถึงบริเวณหน้าผา เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของป่ารอบๆ ได้อย่างสวยงาม บริเวณนี้สามารถกางเต็นท์พักแรมได้

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ช่องเย็น

ช่องเย็น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ๒๘ กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลมีสายลมพัดผ่านและหมอกปกคลุมอยู่เสมอ อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และเป็นที่ดูพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามอีกจุดหนึ่ง สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบเขามีกล้วยไม้หายาก เช่น สิงโตกลอกตา เฟิร์น มหาสดำ มีนกหายาก เช่น นกเงือกคอแดง นกภูหงอนพม่า นก นกพญาปีกกว้างหางยาว นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง นกเหล่านี้จะพบเห็นได้ในบริเวณที่พัก บริเวณช่องเย็น มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ ให้บริการแต่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง คือ ผ้าพลาสติก เสื้อกันหนาว ตะเกียงหรือไฟฉาย เพราะไม่มีไฟฟ้า อุปกรณ์ปรุงอาหาร โลชั่นกันแมลง และถุงสำหรับใส่ขยะ เพราะช่องเย็นไม่สามารถกำจัดขยะได้ เส้นทางขึ้นช่องเย็น เป็นทางเรียบหน้าผาทางแคบ รถไม่สามารถสวนกันได้ แต่ถนนลาดยางเดินทางสะดวก โดยทางอุทยานฯ ได้กำหนดเวลาขึ้น-ลง ดังนี้
– เวลาขึ้น 0๕.00-0๖.00 น. 0๙.00-๑0.00น. ๑๓.00 -๑๔.00 น. และเวลา ๑๗.00- ๑๘.00 น.
– เวลาลง 0๗.00-0๘.00 น. ๑๑.00-๑๒.00 น. และเวลา๑๕.00-๑๖.00 น.
นอกจากนี้หากต้องการตั้งแคมป์ สามารถเช่าเครื่องนอนและเต็นท์ได้จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในกรณีที่ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มา

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ยอดเขาโมโกจู

ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และสูงที่สุดในผืนป่าตะวันตก ห่างจากอุทยานฯ ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบเดินป่า ปีนเขา ต้องการที่จะไปเยือนสักครั้ง ด้วยความสูง ๑,๙๖๔ เมตร คำว่า โมโกจู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า เหมือนฝนจะตก เนื่องจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา ผู้สนใจจะไปสัมผัสยอดเขาโมโกจู ต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายเพราะจะต้องขึ้นเขาที่มีความลาดชั้นไม่ต่ำกว่า ๖0 องศา ใช้เวลาใน การเดินทางไป-กลับ ๕ วัน และต้องพักแรมในป่าตามจุดที่กำหนดนอกจากนั้นควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อเจ้าหน้าที่นำทางก่อนจากทางอุทยานฯ ก่อนตัดสินใจ จะไปสัมผัส โมโกจู ช่วงที่จะเปิดให้เดินขึ้นยอดเขาโมโกจู คือเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ น้ำตกแม่ลีวา

น้ำตกแม่ลีวา เป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกของเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บ.ตลิ่งสูง ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ อยู่ห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างลำบาก เพราะนอกจากจะต้องเดินทางโดยรถยนต์ ถึงบ้านตลิ่งสูงแล้ว ยังต้องนั่งรถไถ(รับจ้าง) และเดินป่าต่ออีก 2 วัน น้ำตกนี้มีต้นน้ำมาจากเทือกเขามองโกจู ซึ่งติดต่อเขตจังหวัดกำแพงเพชรมีหลายชั้นแต่ละชั้นสูงมาก ความเด่นของน้ำตกอยู่ที่ความสูง จนร่ำลือกันว่าเป็น น้ำตกที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย นอกจากนี้สภาพธรรมชาติของป่าเขาบริเวณน้ำตกยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ลักษณะป่าเป็นป่าดงดิบชื้น ยังมีสัตว์ป่า ขนาดใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินป่า พักค้างแรมเพื่อชมและเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ แก่งเกาะใหญ่ – แก่งลานนกยูง

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในเขตบ้านตลิ่งสูง ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่มากมายกลางกลางลำน้ำแม่วงก์ซึ้งมีน้ำไหลตลอดปี แก่งหินดังกล่าวมีลักษณะเป็นทั้งแอ่งน้ำ หาดทราย ลานหิน โขดหินขนาดต่างๆ จำนวนมากมาย บางช่วงลดหลั่นกันเป็นเป็นน้ำตกน้อยใหญ่มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ขึ้นกลางหิน ป่าโปร่ง ส่วน แก่งลานนกยูง เป็นป่าสมบรูณ์ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ และแก่งลานนกยูงจะนิยมลงเล่นน้ำในลำน้ำแม่วงก์ เพราะน้ำใสสะอาดในฤดูฝนกระแสน้ำจะแรงมาก นักท่องเทียวบางส่วนนิยมนั่งพักผ่อนหย่อนใจ นั่งรับประทานอาหารบนโขดหินหรือลานหิน ริมฝั่งลำน้ำ รวมทั้งกลางลำน้ำแม่วงก์ เนื่องจากมีลานหินใหญ่จำนวนมาก บริเวณแก่งเกาะใหญ่ ปัจจุบัญมีชาวบ้านปลูกร้านค้าและสุขาเพื่ออำนายความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกัน การเดินทางจะถึงแก่งเกาะใหญ่ก่อนโดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมาตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายที่สามแยกหนองเบน ไปอำเภอลาดยาว จากนั้นเดินทางต่อไปตามทางหลวงจังหวัดสายลาดยาว – แยกเขาชนกัน – บ้านตลิ่งสูง รวมระยะทางประมาณ ๙๕ กม.

แหล่งการศึกษาฟอสซิลหอยล้านปี

เป็นจุดเด่นของอำเภอตากฟ้าประการหนึ่ง เนื่องจากเท่าที่สำรวจแล้วพบว่า อำเภอตากฟ้ามีซากฟอสซิลหอยล้านปีที่หายากมากและมีมากที่สุด ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะสามารถพบได้ตามภูเขา ทั่วทั้งอำเภอได้แก่ เขาน้ำวิ่ง เขาหนุมาน เขาพุลำไย เขาตะบองนาค เขาสามลูกเขาหมีในการศึกษาวิจัย ของทีมครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์คือ นายปรีชา เรืองนิล และนางสาวสุวรรณ อ้นโต ได้ออกสำรจและศึกษาฟอสซอลในเขตอำเภอตากฟ้าทำให้พบฟอสซิลหอยหลายชนิด

ป่าดึกดำบรรพ์บนผาหนุมาน

จากรายงานการพบซากดึกดำบรรพ์ของสำนักงานศิลปกร ที่ ๔ ลพบุรี ระบุว่า เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๖ โดยมี นายนคร แจ่มวิจิตรโต กำนันตำบลลำพยนต์ พร้อมด้วย นายกิตติชัย นุชชม นักวิชาการป่าไม้ ๕ สำนักงานป่ามไม้จังหวัดนครสวรรค์ และ นายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตากฟ้า ได้ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเทือกเขาตะบองนาค หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ได้พบซากดึกดำบรรพ์บริเวณเทือกเขาตะบองนาค

จากคำบอกเล่าของนักวิชาการป่าไม้ที่ได้เคยศึกษาตามหลักธรณีวิทยาสัญนิษฐานว่า น่าจะเป็นฟอสซิลของสัตว์เซลเดียว อยู่ในยุค ๓๕๐ ล้านปี ซึ่งเป็นฟอสซิลที่หายาก ที่เป็นหลักฐานบ่งบอกว่า ในอดีตพื้นที่ตำบลตากฟ้าน่าจะเป้นทะเล นอกจากนั้น ในบริเวณนี้ยังพบพันธุ์ไม้หายากเกือบ ๘๐ ชนิดเช่น ต้นปรงป่าที่มีอายุประมาณ ๑๐๐ ปี ซึ่งขึ้นอยู่อย่างมากมายบนเขาพุลำไย และต้นกำลังหนุมานที่ขึ้นอยู่ตามหน้าผา ที่เป็นที่มาของชื่อ “ผาหนุมาน” เป็นต้น อ่านต่อ

ถ้ำหินปูน ตำบลลำพยนต์และตำบลเขาชายธง

ในเขตอำเภอตากฟ้ามีถ้ำที่เกิดจากการกัดกร่อนหินปูนจากธรรมชาติมากมาย ซึ่งมีความสวยงามพอสมควร และถ้าบางแห่งกำลังสำรวจเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ถ้ำพรสวรรค์ ถ้ำผาสวรรค์ ถ้ำลับแล และถ้ำธรรมรัศมี ที่อยู่ในเขตตำบลลำพยนต์ นอกจากนั้นก็มีถ้ำคูหาโสภณ ถ้ำสองพี่น้องในเขตตำบลเขาชายธง

แหล่งโบราณบ้านวังดินดาด

อยู่ที่บ้านวังดินดาด หมูที่ ๖ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยโลหะ) ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ ปี สถานที่ขุดพบเป็นบริเวณพื้นที่นา ซึ่งเป็นเนินสูง เป็นที่นา ของ นายทองสุข อัมรนันท์ พบโครงกระดูกมนุษย์ในสภาพสมบูรณ์ จำนวน ๑๕ โครง และสภาพชำรุดประมาณ ๒๓ โครง และโบราณวัตถุที่ฝังร่วมกับกระดูก เช่น ขวานเหล็ก เสียมเหล็ก รูปตัวนก สิ่งหรือสกัด หม้อดินเผา

ทุ่งหินเทิน (อ.ชุมตาบง)

ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปางสวรรค์ กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นทุ่งหญ้าเชิงเขาที่มีกลุ่มก้อนหินขนาดใหญ่ ตั้งวางซ้อนกันอยู่หลายรูปแบบ กระจัดกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ๆ เต็มท้องทุ่งในเนื้อที่ประมาณ ๒๕ ไร่ ลักษณะหินซ้อนกันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม และแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ดูคล้ายกับว่ามีคนมาจัดตกแต่งหินให้ซ้อนกันไว้หาดูยากมาก อยู่ห่างจากตัวนครสวรรค์ประมาณ ๗๐ กม. ไปตามถนนพหลโยธินเลี้ยวซ้ายที่แยกหนองเบน ตรงไปอำเภอลาดยาวแล้วเลี้ยวซ้าย ไปทางบ้านหนองจิกรี ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๓ ประมาณ ๔ กม. เลี้ยวขวาไปทางตลิ่งสูง ตามเส้นทางหมายเลข ๓๔๗๓ ประมาณ ๓๐ กม. ถึงสี่แยกชุมตาบง เลี้ยวขวาไปทางอำเภอแม่วงก์อีกประมาณ ๔ กม. อยู่ทางด้านซ้ายมือ อ่านต่อ

น้ำตกแม่กะสี

ในบริเวณป่าเขาลำเนาไพรของเขาแม่กะสี มีน้ำตกแม่กะสี ที่สวยงดงามมาก อยู่ที่หมู่ที่ ๙ บ้านแม่กะสี ตำบลแม่เปิน หน้าแล้งจะมีน้ำไม่มากนักแต่ฤดูฝนจะสวยงามมาก และที่สำคัญคือจะมีนกนานาพันธุ์ เคยมีตัวแทนจากสภาพัฒน์ฯมาตรวจราชการที่กิ่งอำเภอแม่เปินท่านเป็นนักดูนกตัวยง ท่านชอบใจมากหากท่านรักธรรมชาติหากท่านรักเป็นนักส่องนก พยายามหาโอกาสมาเยี่ยมชมให้จงได้ แล้วจะไม่ผิดหวัง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s